Differensialdiagnoser og organaffeksjon ved Behcets

Share Button

Behçet’s sykdom kjennetegnes ved residiverende orale og genitale sår, øyesykdom (66%), hudlesjoner, gastrointestinal affeksjon, CNS forandringer (10-13%), venetromboser og artritt. Kliniske manifestasjoner ofte betinget i vaskulitt i både små og store kar både på arteriell og venøs side. Generelt angripes menn (68%) mer alvorlig enn kvinner. Gjenomsnittsalder ved debut er ca 28 år.

Orale sår (nær 100%) byr oftest på differensialdiagnostiske utfordringer

 • Sårene er residiverende (diagnostiske kriterier: minst tre ganger årlig)
 • Noen har sår kontinuerlig
 • Behcets sår er utalte, smertefulle og hyppige. Kan hindre matinntak
 • Formen er rund/oval med diameter fra få med mer til 2 cm
 • Leppene er ikke affisert på utsiden
 • Tilheling spontant etter 1-3 uker
 • Behcets debuterer oftest med orale ulcera og er de siste symptomer som avtar
 • Sår avtar oftest etter opp til 20 års forløp
 • Muligens mindre uttalt blant røkere
 • Histologisk skiller sårene seg ikke fra residiverende aftøs stomatitt

Andre årsaker til orale sår

 Urogenitale lesjoner (sår i underliv) (75%)

 • Ligner de orale sår i størrelse og form og er smertefulle
 • Oftest på scrotum hos menn og vulva hos kvinner
 • Kan involvere også mukøse slimhinner
 • Residiverer sjeldnere enn orale sår
 • Danner ofte arr. Arr på scrotum er svært uvanlig ved andre sykdommer
 • Epididymitt, salpingitt, varicocele og annen urogenital inflammasjon forekommer. Uretritt er uvanlig.

 Hudaffeksjon (75%)

Kapillaroskopi

(75% positive). Korreler med hud og leddaffeksjon

Øyeaffeksjon (25-75%)

Nevrologisk (<20%)

 • Oftere menn (x3) enn kvinner, oftest i aldersgruppen 20-40 år
 • Typisk 3-6 år etter sykdomsstart
 • Fokale parenkymlesjoner (corticospinalt (pareser), hjernestamme (transvers myelitt), periventrikulært I hvit substans, spinal marg, basal ganglier, cerebellum) er vanligst.
 • Sinusvenetrombose (hodepine, papilleødem, parese i 6. hjernenerve: Sjeling: musculus rectus lateralis) og andre venøse tromboser.
 • Aneurismer, disseksjon, subarchnoidal blødning (små, mellomstore og store artrier)
 • Sjeldnere er epileptiske anfall, aseptisk meningitt, encephalitt, arteriell vaskulitt.
 • Progressiv personlighetsforandring, psykiatri, demens forekommer
 • Perifer nevropati er uvanlig
 • En sykehistorie med utredning og diagnose beskrevet her (Mochol M et al, Legetidsskriftet 2014)

Vaskulær affeksjon (blodårer)

Lunger

 • Hemoptyse (pga lungeblødning) vanligste debutsymptom
  • Aneurismer i pulmonalarterier er blant de vanligste vaskulære Behcets affeksjoner
  • Hemoptyse forekommer også ved arterie-bronchial fistel
  • Pulmonal angiografi er diagnostisk
  • Blødning må ikke mistolkes som lungeemboli (med påfølgende antikoagulasjonsbehandling)
  • Hughes-Stovin syndrom
   • Pulmonalarterietrombose kombinert med perifer tromboflebitt
   • Hoste, dyspne, feber, pleural smerte forekommer
   • Radiologiske funn
    • Tap av lungevolum
    •  Fortetninger
     • Knuter
     • Retikulære forandringer

Artritt

 • Ikke erosive, asymmetrisk, ikke deformerende, ca 50% angripes
 • Medium-store ledd (knær, ankler, håndledd)
 • Intermitterende (1-3 ukers varighet)

Nyrer

 • Uvanlig affeksjon
  • Proteinuri, hematuri og utvikling til nyresvik er beskrevet
  • AA amyloidose også beskrevet

Hjertet

 • Uvanlig affeksjon
  • Perikarditt, myokarditt, koronar arteritt er beskrevet
  • Aterosklerose neppe spesielt hyppig (til forskjell fra SLE og Takayasus)

Gastrointestinale ulcerasjoner (mage-tarm)

 • Symptomer er anoreksi, kvalme, abdominal smerte eller diaré.
 • Perforasjon kan forekomme
 • Terminale ileum, coecum, colon ascendens
 • Likner Crohns sykdom og ulcerøs colitt

Granulomer i hode/hals regionen

Litteratur

Behcets sykdom (Vaskulitt.no)

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden