Klassifikasjons-kriterier Behcets fra 1990 og 2013 Ingen vurderinger ennå

Share Button

Minst 16 ulike kriterie-sett er laget for klassifisering av Behcets. Internasjonale (diagnostiske) kriterier kan brukes selv om diagnosen helst baseres på klinisk skjønn:

Kriterier 1999

1. Minst tre episoder av orale after eller herpes-lignende ulcerasjoner i løpet av 1 år (observert av lege)

Og to av følgende:

  1. Tilbakevendende sår i underliv (observert av lege)
  2. Øye betennelse (uveitt, retinal vaskulitt) påvist av øyelege
  3. Typiske hudforandringer (patergitest) påvist av lege (eller erythema nodosum observert av pasient)
  4. Positiv patergi-test avlest av lege etter 24-48 timer:
    • Papel på 2mm eller mer i diameter etter stikk med 20-gauge nålespiss 5mm inn i huden
    • Patergi-testen slår generelt sjeldener ut blant pasienter fra Nord-Europa, Amerika og Japan (referanse: Yazici H, 2012)

Referanse: her

ICBD kriterier 2013

Affeksjon           skår

Øye                    2

Orale sår            2

Genitale sår       2

Hud                    1

CNS                   1

4 eller høyere skår taler for Behcets diagnosen. Kriteriene skal være mer sensitive enn ISG 1990-kriteriene, men med lavere spesifisitet (referanse: Yazici H, 2014)

Behcets sykdom (Vaskulitt.no)


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden