Klassifikasjonskriterier Behcets fra 1990 og 2013

Share Button

Minst 16 ulike kriteresett er laget for klassifisering av Behcets. Internasjonale (diagnostiske) kriterier kan brukes selv om diagnosen helst baseres på klinisk skjønn:

Krieterier 1999

1. Minst tre episoder av orale after eller herpesliknende ulcerasjoner i løpet av 1 år (observert av lege)

Og to av følgende:

  1. Tilbakevendende sår i underliv (observert av lege)
  2. Øye betennelse (uveitt, retinal vaskulitt) påvist av øyelege
  3. Typiske hudforandringer (patergitest) påvist av lege (eller erytema nodosum observert av pasient)
  4. Positiv patergi-test avlest av lege etter 24-48 timer:
    • Papel på 2mm eller mer i diameter etter stikk med 20-gauge nålespiss 5mm inn i huden
    • Patergi-testen slår generelt sjeldener ut blant pasienter fra Nord-Europa, Amerika og Japan (Ref: Yazici H, 2012)

Referanse: her

ICBD kriterier 2013

Affeksjon           skår

Øye                    2

Orale sår            2

Genitale sår       2

Hud                    1

CNS                   1

4 eller høyere skår taler for Behctes diagnosen. Kriteriene skal være mer sensitive enn ISG 1990-kriteriene, men med lavere spesifisitet (referanse Yazici H, 2014)

Behcets sykdom (Vaskulitt.no)

Palm

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden