Henvisning til spesialist, Behcets

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Viktigst

 • Hva er grunnlaget for mistanke om denne diagnosen?
 • Må pasienten prioriteres raskt (hvorfor?) (Rett til helsehjelp?)
 • Behov for supplerende undersøkelser?

Ved usikker diagnose: Differensialdiagnoser her

Kjennetegn

Behcets kan utvikle seg svært alvorlig og medføre skade på øyne, indre organer og nervesystemet (CNS), men også være ganske harmløs. Kvinner og menn i alderen 20-30 år angripes oftest. Henvisning til spesialist (Revmatolog, Hudlege, Øre-nese hals, Hematolog) bør inneholde vurdering av følgende:

 • Etnisitet

  • Behcets sykdom er vanligst blant befolkningen fra Tyrkia og Midt-Østen
  • Behov for tolk?
 • Residiverende sår

  • Orale, smertefulle sår (som kan vanskeliggjøre matinntak)
   • Er sårene observert av lege?
  • Sår i underliv
   • Scrotum
   • Labia major (Gynekologisk vurdert?)
   • Er sårene observert av lege?
 • Øye affeksjon

  • Kan medføre blindhet
  • Øyelegevurdert?

Kliniske undersøkelsesfunn

 • Munn, hud, genitalt hvis symptomer, vitale organer
 • Blod/serum/urin
  • Ingen spesielle tester forventes å slå ut
  • Ofte noe forhøyet SR og CRP i aktive sykdomsfase

Pasienter bosatt i region Helse Sør-Øst

Det norske Helsedirektoratets henvisningsveileder

Behcets sykdom (Vaskulitt.no)

Palm