Henvisningen til spesialist, Polymyalgia revmatika (PMR)

Print Friendly
Share Button

PMR er en av de vanligste revmatiske betennelser blant personer over 65 års alder. Sykdommen oppstår typisk i løpet av få dager. Den utredes og behandles vanligvis av allmennleger/fastleger

Viktigst

 • Hva er grunnlaget for mistanke om denne diagnosen?
 • Må pasienten prioriteres raskt (Rett til helsehjelp)?
 • Er behandling startet?
 • Behov for supplerende undersøkelser?
 • PMR blir vanligvis utredet, behandlet og fulgt opp av fastlege/allmennlege

Sykehistorie

 • Alder ved debut minst 50 år (sjelden under 65 års alder)
 • Ny proksimal muskelsmerte/stivhet (nakke, skuldre, bekken, hofter, lår)
 • Verst om morgenen/natt (vanskligst å komme ut av sengen om morgenen)
 • Ny nattesvette, lavgradig feber
 • Vekttap over tid
 • Medikamentliste og eventuelle allergier

Undersøkelser

 • Påvirket allmenntilstand
  • Ikke spesielt smertefulle muskler ved trykk og palpasjon
  • Ikke påfallende muskelsvakhet ut over det som er betinget i smerter og stivhet
  • Ikke lokalisert hodepine eller øm og fremtredende arteria temporalis (i tinninger)
 • Blodprøver

  • Høy blodsenkningsreaskjon (SR)
  • Høy CRP
  • Normal CK

Differensialdiagnoser, vennligst se her

Pasienter bosatt i Helseregion Sør-Øst

 • Dersom nødvendig med spesialistvurdering bør lokal revmatologisk avdeling bli brukt. I Oslo:  Revmatologisk sekjson, Rikshospitalet: Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO. Avdelingen mottar pasienter fra Helseregion Sør-Øst og fra andre regioner når kapasiteten tillater det.

Det norske Helsedirektoratets henvisningsveileder

Polimyalgia revmatika (PMR) (VASKULITT.no)

Palm