Stikkord for journalskriving PAN

Print Friendly
Share Button

Polyarteritis nodosa ICD-10 M 30.0

Diagnosen basert på

Påvirket allmenntilstand, smerte i muskler, ledd, abdomen, høy blodsenkningsreaksjon (SR) og CRP, biopsi, aneurismer, ny hypertoni, negativ ANCA. Hyppigst hos «middelaldrende» menn

Sykehistorie

 • Sykdomsdebut (tid og symptom)
 • Påvirket allmenntilstand
  • Feber
  • Vekttap (mer enn 4 kg?)
 • Organmanifestasjoner

Undersøkelser

Gjennomgått behandling

Årsak til nåværende konsultasjon

 • Diagnostisering
 • Forverring
 • Ny medikasjon (Hvorfor?)

Medikamentliste og allergier

 • Tobakk (Nå, Tidligere, Adri)
 • Alkohol, andre rusmidler
 • Vekttap (kg siste 3 mnd)

Klinisk status

 • Blodtrykk (høyere enn vanlig?)
 • Øyne
 • Indre organer
 • Hud
 • Ledd
 • Muskler
 • Nervesystem

Plan for konsultasjonen/sykehusoppholdet

Polyarteritis nodosa (PAN) (VASKULITT.no)

Palm