DADA2

Print Friendly
Share Button

Definisjon

Sykdom fra barnealder. Deficiency of Denosine Deaminase 2 (DADA2) er sannsynligvis identisk med «Juvenil polyarteritis nodosa». Tilstanden klassifiseres blant autoinflammatoriske sykdommer (hos barn) og har likhetstrekk med Sneddons syndrom hos voksne

Symptomer

Differensialdiagnoser

Litteratur

Palm