Journalskriving. Stikkord / sjekkliste for Behcets sykdom

Print Friendly
Share Button

ICD-10 35.2

Diagnosen er basert på

 • Symptomer og medisinske undersøkelsesfunn
  • Munnslimhinner
  • Genitale organer
  • Øyne
  • Hud
  • Ledd

Sykehistorie

Årsak til innleggelse/konsultasjonen nå

 • Forverring av symptomer (slimhinner i munn, genitale sår, andre symptomer)
 • Nye medikamenter (hvorfor?)

Behandling til nå / Medikamentliste

 • Behandling av sår i slimhinner
 • Systemisk behandling
 • Medikamentallergi
 • Tobakk (nå, tidligere, aldri)
 • Alkohol, andre rusmidler

Medisinske undersøkelser

 • Munnhule og genitalia skal bli undersøkt dersom det foreligger symptomer
 • Hudlesjoner sjekkes
  • Patergi-test (sensitivitet hos kaukasiere er bare omkring 25 %, høyeresensitivitet blant asiater).
   • Testen utføres med et subkutant nålestikk (prikk-test). Ved en positiv test utvikles en steril, erythematøs papel på innstikkstedet som har en diameter større enn 2 mm. Avlesning etter 48-72 timer
 • Inspiser øyne
  • Øyelege undersøker ved symptomer / funn
 • Nevrologiske symptomer sjekkes
  • Nevrologisk utfall (pareser, tap av sensibilitet)
  • MR undersøkelse av hjernen ved symptomer
  • Cerebral CT angiografi med venefase ved hodepine og mistanke om sinusvene trombose
  • MR cerebri og spinalvæske og nevrologisk vurdering vurdering hvis CNS affeksjon
  • Nevropsykiatriske tester aktuelt ved kognitiv svikt
 • Ledd undersøkes (artritt?)
 • Vanlige blodprøver (blodsenkningsreaksjon (SR), CRP, celletellinger. Lever- og nyrefunksjonsprøver)
 • Tromboemboli symptomer sjekkes
  • Pulmonal angiografi ved mistanke om pulmonal vaskulær affeksjon
  • Ultralydundersøkelse hvis mistanke om dyp venetrombose
  • Sinusvene trombose: se nevrologiske symptomer ovenfor

Plan for konsultasjonen / innleggelse

Differensialdiagnoser her

Behcets sykdom (Vaskulitt.no)

Palm