Stikkord for journalskriving PAN

Print Friendly
Share Button

Polyarteritis nodosa ICD-10 M 30.0

Diagnosen basert på

Påvirket allmenntilstand, smerte i muskler, ledd, abdomen, høy SR og CRP, biopsi, aneurismer, ny hypertoni, negativ ANCA. Hyppigst hos «middelaldrende» menn

Sykehistorie

  • Sykdomsdebut (tid og symptom)
  • Påvirket allmenntilstand
    • Feber
    • Vekttap
  • Organmanifestasjoner

Undersøkelser

Gjennomgått behandling

Årsak til nåværende konsultasjon

Medikamentliste og allergier

  • Røker
  • Vekttap (kg siste 3 mnd)

Klinisk status

Plan for konsultasjonen/sykehusoppholdet

Polyarteritis nodosa (PAN) (VASKULITT.no)

Palm