Stikkord for journalskriving PMR

Print Friendly
Share Button

Polymyalgia rheumatika (PMR), ICD-10;: M35.3

Diagnosen er basert på

 • Alder minst 50 år
 • Ny proksimal musklesmerte/stivhet (nakke, skuldre, bekken, hofter, lår)
 • Verst om morgenen/natt
 • Høy CRP og SR
 • Nattesvette, lavgradig feber
 • Vekttap

Sykehistorie

 • Tidspunkt for sykdomsdebut
 • Debut (tid og symptom)
 • Proksimal muskelstivhet (nakke, skuldre, bekken, lår)
 • Perifer artritt (skuldre, knær..)
 • SR og CRP ved diagnosetidspunkt
 • Behandlingsrespons?
 • Temporal arteritt?
  • Tinningsmerte
  • Synsforstyrrelser
  • Kjeveklaudikasjon
  • Skalpsmerte

Årsak til konsultasjonen nå

 • Medikamenter og allergier
 • Røking
 • Vekttap siste 3 mnd (antall kg)

Klinisk status

 • Organstatus (Hjerte, lunger, blodtrykk, palpere lymfeknuter på hals, aksiller og palpere abdomen)
 • Ledd (artritt?)
 • Temporal arteritt?
  • Temporal arterier (ømme ved palpasjon? Puls? Prominente?)
  • Syn/øyne

Polimyalgia revmatika (PMR) (VASKULITT.no)

Palm