Journalskriving Stikkord for Temporal arteritt

Print Friendly
Share Button

Arteritis temporalis ICD-10: M 31.5

Diagnosen er basert på

 • Ny hodepine, øm temporalis arterie, påvirket allmenntilstand, høy CRP og SR, histologi, affeksjon av store arterier, polymyalgia

Sykehistorie

 • Sykdomsdebut (tid og symptom)
 • Hodepine (Lokalisasjon: tinning, occipitalt, en- eller tosidig)
 • Vekttap, feber, nattesvette
 • Synsforstyrrelse (tåkesyn, synsfeltutfall, diplopi, flimmersyn)
 • Svimmelhet, tinnitus, redusert hørsel (sjelden)
 • Polymyalgia revmatika (40%)
 • Artritt
 • Kjeveklaudikasjon (forskjellig fra kjeveleddsmerte)
 • Histologiske funn ved biopsi
 • SR og CRP ved diagnosetidspunkt
 • Lokale funn over a. temporalis: ømhet, pulsreduksjon/knudrete partier/hø-ve/unilateral-bilateral
 • Klaudikation i ekstremiteter (sjelden)
 • Aortaaneurisme
 • Skalp nekrose
 • Funn ved ultralyd av a. temporalis
 • Behandling (steroid-dose)
 • Medikamentliste og allergier
 • Røker

Klinisk status

 • Palpere temporalarterier (ømhet, puls?)
 • Perifer puls i ekstremiteter og carotis bilat
 • Palpere abdomen (aneurisme?)
 • Auskultere halskar, percordium og abdomen (stenoselyder?)
 • Vanlig klinisk organstatus
 • Perifere ledd (artritt?)

Årsak til konsultasjonen nå

 • Sykdomsaktivitet
  • Vekttap (ant kg siste 3 mnd)
  • Nattesvette/feber
  • Hodepine (temporal, occipital, ensidig/tosidig?)
  • Brystsmerter, abdominale plager
  • Synstap
  • SR, CRP
 • Medikamentendring (hvorfor?)

Plan for konsultasjonen / sykehusoppholdet

Generelt om temporal arteritt her (VASKULITT.no)

Palm