Utredning, sjekkliste for Behcets

Print Friendly
Share Button

Sykehistorie

Utredning

 • Munnhule evt også genitalia undersøkes
 • Hudlesjoner sjekkes
 • Inspiser øyne
  • Øyelege ved symptomer / funn
 • Nevrologiske symptomer sjekkes
  • MR caput
  • Nevropsykiatriske tester aktuelt ved kognitiv svikt
  • MR cerebri og spinalvæske via nevrologisk vurdering vurdering ved CNS affeksjon
 • Ledd underøkes
 • Vanlig blodstatus (SR, CRP, celletellinger. Lever- og nyrefunksjonsprøver)
 • Patergi-test (sensitivitet hos kaukasiere bare omkring 25 %, høyere hos asiater).
  • Testen utføres med et subkutant nålestikk (prikk-test). Ved en positiv test utvikles en steril, erythematøs papel på innstikkstedet som har en diameter større enn 2 mm. Avlesning etter 48-72 timer.
 • Tromboemboli-tegn sjekkes
  • Pulmonal angiografi ved mistanke om pulmonal vaskulær affeksjon
 • Cerebral CT angiografi med venefase ved mistanke om sinusvene trombose

Differensialdiagnoser her

Behcets sykdom (Vaskulitt.no)

Palm