Utredning Sjekkliste for GPA

Print Friendly
Share Button

Anamnese

  • Øvre luftveier
  • Nedre luftveier (lunger)

  • Øyne
   • Røde øyne, smerter (øyeinflammasjon), synsforstyrrelse
  • Hørsel
   • Øresus, redusert hørsel
  • Nyrer
   • Glomerulonefritt
  • Nevrologisk
   • Pareser/nevropatier
  • Hud
   • ulcerasjoner
  • Allment
   • vekttap, feber, sykdomsfølelse

Klinisk undersøkelse

Laboratorie/radiologi/biopsi/bronchoslopi- undersøkelser som kan utføres

 • Oversikt blodprøver
 • ANCA (PR3)
 • urin stix et mikro (biopsi ved hematuri eller røde blodcellesylindre)
 • HRCT lunger
 • CT bihuler
 • Biopsi
  • Neseslimhinne (innRef Nueholdende bruskvev)
  • Lunger
  • Nyerer
  • Muskel (Ref Nunokawa T, 2016)
 • Evt. bronkoskopi ved mistanke om tracheal stenose, malignitet eller infeksjon
 • Sykdomsaktivitet kan estimeres ved BVAS
 • Sykdomsskade kan estimeres ved skadeindeks (VDI) som kan lastes ned (pdf) her

Differensialdiagnoser (utvalg nedenfor)

Wegeners granulomatose / GPA (Granulomatose med PolyAngiitt) her

Palm 2015