Journal Stikkord for GPA

Print Friendly
Share Button

GPA (Wegeners granulomatose)

Diagnosen basert på affeksjon av

Sykehistorie

 • Debut-symptom og tidspunkt
 • Øvre luftveismanifestasjoner
  • Sinusitt, otitt
  • Neseforandringer (sadelnese?)
  • Funn ved biopsi fra neseslimhinne
 • Lungeaffeksjon
  • Dyspne/Hoste/Hemopthyse
  • Funn ved HRCT av lunger evt. Lungebiopsi
 • Nyreaffeksjon
  • Urin-funn (protein, erythrocytter)
  • Nyresvikt/Hypertensjon
  • Funn ved nyrebiopsi
 • Hud ulcerasjoner
 • ANCA (PR3)
 • Gjennomgått immunmodulerende behandling
  • Sendoxan, Methotrexate, Imurel, CellCept, annet
 • Prednisolondose og annen immunsuppresjon nå
 • Medikamentliste og allergier
 • Røker

Årsak til konsultasjonen nå

 • Sykdomsaktivitet
  • Symptomer (allmenntilstand,ledd, hud, nese, ører, bihuler, organer)
  • Vekttap (kg) siste 3 mnd
  • Nattesvette/feber
  • PR3-ANCA, SR, CRP
 • Medikament-endringer (Hvorfor)

Klinisk status

 • Pulm, cor, BT, puls, neseskjelett (sadelnese), øyne (rødhet, tåreflod:tette tårekanaler), hud, ledd, tegn til nevrogene utfall..)
 • Tips om videre utredning her

Vurder å estimere sykdomsaktivitet ved BVAS

Plan for konsultasjonen /sykehusoppholdet

Wegeners granulomatose / GPA (Granulomatose med PolyAngiitt) her

Palm 2015