Henvisningen GPA

Print Friendly
Share Button

GPA/Wegeners granulomatose er en alvorlig systemsykdom som ofte begynner med kronisk tett bihuler, ører eller nese eller akutt med lungeblødning eller glomerulonefritt.

Viktigst

 • Hva bygger mistanke om GPA/Wegeners på?
 • Hastegrad (Rett til helsehjelp?)
  • Ubehandlet, aktiv GPA med organsymptomer haster alltid: Ring vaktlegen (på dagtid)
 • Behov for supplerende undersøkelser?

Ved usikker diagnose: Differensialdiagnoser her

 • Henvisning til spesialist er alltid aktuelt ved begrunnet mistanke om GPA/Wegeners
 • Revmatologisk seksjon, OUS, Rikshospiatlet har lokalsykehusfunksjon for pasienter bosatt i Oslo og regionfunksjon for Helse Sør-Øst

Sykehistorie

 • Allmenntilstand (systemisk inflammasjon over tid)
  • Vekttap
  • Sykdomsfølelse
 • Symptomer fra øvre luftveier
  • Sinusitt
  • Otitt
 • Nedre luftveier
 • Øyne
  • Røde øyne, smerter (øyeinflammasjon), synsforstyrrelse
 • Hørsel
  • Øresus, redusert hørsel
 • Nyrer
  • Glomerulonefritt (protein- og erytrocytturi, cylindre)
 • Nevrologisk
  • Pareser/nevropatier (n. facialis, perifere nerver)
 • Hud
  • Ulcerasjoner
 • Medikamentliste og eventuelle allergier

Klinisk undersøkelse

 • Nasal tale
 • Røde øyne
 • Dyspne: Lungeauskultasjon
 • Inspeksjon av hud
 • Sadelnese
 • Artritt

Laboratorie/radiologi/biopsi/bronchoslopi- undersøkelser

 • Oversikt blodprøver
  • Noe forhøyet SR og CRP
 • Urin stix (hematuri eller røde blodcellesylindre)
 • CT lunger (eller rtg lunger)
 • CT eller MR bihuler (destruksjoner i skjelett: «postoperative forandringer»)

Noen differensialdiagnoser

Pasienter bosatt i Helse Sør-Øst

 • Lokal revmatologisk avdeling bør foretrekkes. I Oslo er Revmatologisk sekjson, OUS, Rikshospitalet: Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO lokal avdeling. Avdelingen mottar også pasienter fra Helse Sør-Øst og fra hele landet når kapasiteten tillater det

Helsedirektoratets henvisningsveileder

Mer om Wegeners granulomatose / GPA (Granulomatose med PolyAngiitt) her (Vaskulitt.no)

Palm