Henvisningen AT

Print Friendly
Share Button

Viktigst

Hva bygger mistanke om temporalis arteritt på?

Henvisning til revmatolog anbefales  fordi sykdommen vil kreve prednisolon over minst 1-2 år med tilhørende bivirkningsprofil.

Øyeaffeksjon?

 • Ved mistanke om ny øyeaffeksjon kontaktes øyeavdeling samme døgn
  • Høy dose steroider påbegynnes (Prednisolon 60 mg/d eller SoluMedrol i.v.)

Anamnese

 • Alder: 50 år eller eldre (sjelden også <60 års alder)

 • Ny hodepine (lokalisering)

 • Påvirket allmenntilstand (Ny nattesvette, feber, vekttap)

 • Polymyalgia revmatika (tilkommet betydelig morgenstivhet i proksimale muskler hos 50%)

 • Synstap, dipopi, tåkesyn –> Kontakt øyelege som tar imot samme dag

 • Kjeveklaudikasjon (ikke forveksle med kjeveleddsmerter)

 • Tinnitus, vertigo

Medikamentliste og eventuelle allergier

Undersøkelser

 • Sjekk blodtrykk på begge armer
 • Perifer puls i a.radialis og fotpulser (a. dorsalis pedis og a tibilais posterior)
 • Øm, ofte prominerende tinningarterie ved palpasjon
 • Blodprøver
  • Høy CRP og SR (nesten alltid, ofte tresifrede verdier)

Utredning som kan vurderes

 • Ultralyd av temporal arterier («Halo» /ødem i arterieveggen?)
 • Temporalarteriebiopsi (kirurgisk poliklinikk)

Differensialdiagnoser her

Pasienter bosatt i Helse Sør-Øst

 • Lokal revmatologisk avdeling bør foretrekkes. I Oslo er Revmatologisk sekjson, OUS, Rikshospitalet: Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO lokal avdeling. Avdelingen mottar også pasienter fra Helse Sør-Øst og fra hele landet når kapasiteten tillater det.

Helsedirektoratets henvisningsveileder

Generelt om temporal arteritt her (VASKULITT.no)

Palm