Henvisningen Takaysus

Print Friendly
Share Button

Viktigst

 • Hva bygger mistanke om Takayasus arteritt på?
 • Hastegrad (Rett til helsehjelp?)
 • Behov for supplerende undersøkelser?

Takayasus arteritt angriper hyppigst unge kvinner (oftest 20-40 år). Diagnosen stilles ofte etter lang utredning og sent i forløpet, noe som er ugunstig for prognosen.

Henvisningen bør inneholde

Sykehistorie

 • Ung kvinne med uklar inflammatorisk tilstand (initialt få symptomer, men høy CRP og SR)
 • Redusert allmenntilstand (utmattet, nattesvette, litt feber, vekttap) over uker.
 • CRP og SR forhøyet
 • Smerter på halsen (carotidyni) hos noen (i aktiv fase)
 • Klaudikasjon i arm(er) eller ben (etter lengre tids sykdom)
 • Smerter i brystet (aortabue og andre kar)
 • Hjerteinfarkt (coronarkar)
 • Abdominale smerter (visecerale arterier og nyrearterier)
 • Økt blodtrykk (nyrearterier)
 • Slag (precerebrale kar)
 • Synsforstyrrelser (flimmer, tåke, diplopi, synfeltutfall)
 • Lett artritt
 • Medikamentliste og eventuelle allergier

Klinisk undersøkelser

 • Pulsstatus (palpasjon og auskultasjon) bilateralt: a radialis, a carotis («Pulsless disease»)
 • Blodtrykk begge overarmer (sideforskjell >10mmHg?)
 • Auskultasjon
  • cor (stenose/dusjlyder),
  • a. subcalvia/brachialis
  • a.carotis
 • Blodprøver
  • CRP og SR tydelig forhøyet
  • Antistofftester (ANA, ANCA, CCP) forventes ikke «slå ut»
 • Urin: Forevntes normal
 • MR- eller CT-angiografi

Differensialdiagnoser her

Pasienter bosatt i Helse Sør-Øst

 • Lokal revmatologisk avdeling bør foretrekkes. I Oslo er Revmatologisk sekjson, OUS, Rikshospitalet: Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO lokal avdeling. Avdelingen mottar også pasienter fra Helse Sør-Øst og fra hele landet når kapasiteten tillater det.

Helsedirektoratets henvisningsveileder

Informasjon om Takayasus arteritt her (VASKULITT.NO)

Palm