Henvisningen PMR

Print Friendly
Share Button

Viktigst

 • Hva bygger mistanke om PMR på?
 • Hastegrad (Rett til helsehjelp?)
 • Behov for supplerende undersøkelser?
 • De fleste utredes, behandles og følges opp av fastlege/allmennlege

Sykehistorie

 • Alder ved debut minst 50 år (sjelden under 65 års alder)
 • Ny proksimal musklesmerte/stivhet (nakke, skuldre, bekken, hofter, lår)
 • Verst om morgenen/natt (vanskligst å komme ut av sengen om morgenen)
 • Høy CRP og SR
 • Ny nattesvette, lavgradig feber
 • Vekttap over tid
 • Medikamentliste og eventuelle allergier

Undersøkelser

 • Klinisk ikke spesielle funn utenom påvirket allmenntilstand
  • Ikke spesielt palpasjonsøm i muskler
  • Ikke påfallende muskelsvakhet ut over det smertebetingede
  • Ikke lokalisert hodepine eller øm og fremtredende arteria temporalis
 • Blodprøver

  • Høy SR
  • Høy CRP
  • Normal CK

Differensialdiagnoser her

Pasienter bosatt i Helse Sør-Øst

 • Oftest håndteres pasientene av fastlegen. Dersom nødvendig med spesialsitvurdering bør lokal revmatologisk avdeling bør foretrekkes. I Oslo er Revmatologisk sekjson, OUS, Rikshospitalet: Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO lokal avdeling. Avdelingen mottar også pasienter fra Helse Sør-Øst og fra hele landet når kapasiteten tillater det.

Helsedirektoratets henvisningsveileder

Polimyalgia revmatika (PMR) (VASKULITT.no)

Palm