Henvisningen PAN

Print Friendly
Share Button

Viktigst

 • Hva bygger mistanke om PAN på?
 • Hastegrad (Rett til helsehjelp?)
  • Ubehandlet, aktiv PAN med organsymptomer haster alltid: Ring vaktlegen (på dagtid)
 • Behov for supplerende undersøkelser?

PAN er en alvorlig systemisk vaskulitt som preges av systemisk sykdom og ulike manifestasjoner, uten typiske antistoff i serum.

Henvisningen bør inneholde

Anamnese

 • Oftest 40-65 år, litt hyppigere blant menn
 • Gradvis symptomutvikling over uker-måneder
  • Påvirket allmenntilstand (Slapp, feber, nattesvette)
 • Vekttap (antall kilo i perioden)
 • Ny muskelsmerte
 • Ny Leddmsmerte
 • Testikkel smerte hos menn
 • Abdominal smerte (abdominal angina ved vaskulitt til tarm)
 • Myokardiskjemi (coronararterieaffeksjon)
 • Nervesmerter og nye symptomer (assymetrisk mono-, polynevropati)

Undersøkelsefunn

 • Påvirket allmenntilstand
 • Blodprøver
  • Høy SR og CRP
  • Leukocytose
  • Kreatinin økt (>130?)
  • Hepatitt B (HbsAg) eller Hepatitt C påvises hos noen
  • Ikke ANCA (PR3 eller MPO: hhv GPA og MPA)
 • Marmorering i huden (livedo retikularis)
 • Nyoppstått forhøyet blodtrykk (diastolisk over 90 mmHg)
 • CT/CT angiografi som viser multiple små aneurisme

Pasienter bosatt i Helse Sør-Øst

 • Lokal revmatologisk avdeling bør foretrekkes. I Oslo er Revmatologisk sekjson, OUS, Rikshospitalet: Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO lokal avdeling. Avdelingen mottar også pasienter fra Helse Sør-Øst og fra hele landet når kapasiteten tillater det.

Helsedirektoratets henvisningsveileder

Polyarteritis nodosa (PAN) (VASKULITT.no)

Palm