Henvisningen MPA

Print Friendly
Share Button

Viktigst

 • Hva bygger mistanke om MPA på?
 • Hastegrad (Rett til helsehjelp?)
  • Ubehandlet, aktiv MPA med organsymptomer haster alltid: Ring vaktlegen (på dagtid)
 • Behov for supplerende undersøkelser?

MPA er en alvorlig vaskulittsykdom som raskt kan gi varig nyreskade. Hurtig håndtering av spesialist i revmatologi eller nefrolog kan være aktuelt.

Ved usikker diagnose: Differensialdiagnoser her

Henvisning til spesialist bør inneholde

Sykehistorie

 • Allmennsymptomer

  • Påfallende tretthet
  • Nattesvette
  • Feber
  • Vekttap (antall kilo i perioden)
 • Medikamentliste og allergier

Undersøkelsesfunn

 • Nyreaffeksjon (urinprøve!, serum-kreatinin)

  • Utslag i urinprøve med proteiner og erythrocytter, eventuelt cylindre (ved mikroskopi).
 • Hud småprikket vaskulittsuspekt utslett (purpura)
 • Blodprøver

  • Høy SR og
  • Høy CRP
  • Økt serum-Kreatinin (nyreafeksjon)
 • Antistoff i serum

  • ANCA (anti-cytoplasmatisk antistoff) med
  • MPO (myeloperoxidase)

Pasienter bosatt i Helse Sør-Øst

 • Lokal revmatologisk avdeling bør foretrekkes. I Oslo er Revmatologisk sekjson, OUS, Rikshospitalet: Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO lokal avdeling. Avdelingen mottar også pasienter fra Helse Sør-Øst og fra hele landet når kapasiteten tillater det.

Helsedirektoratets henvisningsveileder

Mikroskopisk polyangiitt (MPA) (VASKULITT.no)

Palm