Henvisningen Churg-Strauss (EGPA)

Print Friendly
Share Button

Viktigst

 • Hva bygger mistanken om EGPA /Churg-Strauss vaskulitt på?
 • Hastegrad (Rett til helsehjelp)?
  • Ubehandlet, aktiv EGPA med organsymptomer haster alltid: Ring vaktlegen (på dagtid)
 • Behov for supplerende undersøkelser?

Ved usikker diagnose:Differensialdiagnoser her

Symptomer

Pasientene er ved etablert sykdom vanligvis preget av:

 • Systemisk inflammasjon og systemisk sykdom
 • Nattesvette
 • Febertendens
 • Redusert apetitt
 • Vekttap
 • Astma
 • Perifer nevropati (sensorisk og/eller motorisk parese)

Anamnese

 • Tidligere sykdommer
  • Astma eller KOLS

   • Obligatorisk ved EGPA!
   • Ofte forverring siste tiden
 • Påvirket allmenntisltand
  • Vekttap
  • Nattesvette, feber
 • Tetthet i bihuler (ligner på GPA/Wegener)
 • Nye parestesier eller pareser (Ny nevropati er typisk EGPA)
 • Medikamentliste og allergier

Undersøkelsesfunn

 • Allmenntilstand
 • Lungefunn
  • Auskultasjon
  • Røntgen eller helst CT
 • Mononevritt (parestesier, pareser)
 • Bihulefortetninger (og/eller destruksjoner) (CT eller MR)
 • Blod- og urinprøver
  • Høy SR og CRP
  • Økt andel eosinofile leukocytter
  • ANCA (MPO eller PR3)
  • Urin (Glomerulonefritt: proteiner, erythrocytter, cylindre)

Pasienter bosatt i Helse Sør-Øst

 • Lokal revmatologisk avdeling bør foretrekkes. I Oslo er Revmatologisk sekjson, OUS, Rikshospitalet: Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO llokal avdeling. Avdelingen mottar også pasienter fra Helse Sør-Øst og fra hele landet når kapasiteten tillater det.

Helsedirektoratets henvisningsveileder

EGPA/Churg-Strauss syndrom (VASKULITT.no)

Palm