Henvisningen Behcets

Print Friendly
Share Button

Viktigst

 • Hva bygger mistanke om Behcets på?
 • Hastegrad (Rett til helsehjelp?)
 • Behov for supplerende undersøkelser?

Ved usikker diagnose: Differensialdiagnoser her

Kjennetegn

Behcets kan forløpe svært alvorlig med skade på øyne, indre organer og nervesystemet (CNS), men også være ganske harmløs. Kvinner og menn i 20-30 årene angripes oftest. Henvisning til spesialist (Revmatolog, Hudlege, Øre-nese hals, Hematolog) bør inneholde vurdering av følgende:

 • Etnisitet

  • Spesielt er Behcets vanlig i Tyrkia og Midt-Østen
 • Tidligere sykdommer
 • Residiverende sår

  • Orale, smertefulle sår (som kan vanskeliggjøre matinntak)
  • Sår i underliv
   • Scrotum
   • Labia major (Gynekologisk vurdert?)
 • Øyeaffeksjon

  •  (Øyelegevurdert?).
  • Kan medføre blindhet
 • Tromboembolier (økt risiko, særlig på venesiden)
 • Påfallende hudirritasjon etter små-skader (eller positiv Patergi-test)
 • Kliniske undersøkelsesfunn (munn, hud, genitalt hvis symptomer, vitale organer)
 • Blod/serum/urin:
  • Ingen spesielle tester forventes å slå ut
  • Ofte noe forhøyet SR og CRP i aktive sykdomsfase

Behov for tolk?

Pasienter bosatt i Helse Sør-Øst

 • Lokal revmatologisk avdeling bør foretrekkes. I Oslo er Revmatologisk sekjson, OUS, Rikshospitalet: Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO llokal avdeling. Avdelingen mottar også pasienter fra Helse Sør-Øst og fra hele landet når kapasiteten tillater det.

Helsedirektoratets henvisningsveileder

Behcets sykdom (Vaskulitt.no)

Palm